Design Pattern là cái gì mà đi phỏng vấn đâu đâu cũng hỏi?

Post on: 2020-05-20 00:02:49 | in Design Pattern
Design Pattern là cái gì mà đi phỏng vấn đâu đâu cũng hỏi?
Design Pattern là gì? Tại sao đi phỏng vấn hay được hỏi về design pattern? Hãy cũng mình tìm hiểu về nó nhé.

Design patterns là tập các giải pháp cho cho vấn đề phổ biến trong thiết kế các hệ thống máy tính. Đây là tập các...