Hướng dẫn cài đặt và chạy thử Laravel 5.4 đơn giản trên local

Post on: 2017-11-07 01:27:33 | in: Laravel
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và chạy thử Laravel 5.4 trên local, về cơ bản thì các phiên bản từ 5.0 đều cài giống nhau :D

1. Yêu cầu về máy chủ

Máy cài PHP phiên bản >= 5.6.4

Mở các extension cần thiết như sau :

- OpenSSL PHP Extension
- PDO PHP Extension
- Mbstring PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension
- XML PHP Extension

Laravel sử dụng Composer để quản lý phụ thuộc của nó. Vì vậy, trước khi sử dụng Laravel, chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Composer trên máy của bạn.

2. Cài đặt Laravel 5.4 trên window

Các bạn mở cmd và chọn vào thư mục chứa website (mình dùng xampp nên để trong htdocs).

cd C://
cd xampp/htdocs

Gõ lệnh

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel first_project "5.4.*"

cài đặt laravel 5.4
Ở câu lệnh trên, first_project chính là tên project của bạn, 5.4.* là Laravel sẽ tải phiên bản 5.4 cho bạn (nếu bỏ qua nó sẽ lấy phiên bản Laravel mới nhất). Bạn cần phải chờ đợi một khoảng thời gian để tiến trình download và cài đặt laravel được diễn ra.
Ok đã cài đặt laravel 5.4 xong nhé
cài đặt laravel 5.4

3. Cài đặt Laravel 5.4 trên Ubuntu

Để cài đặt Laravel 5.4 trên ubuntu cũng khá giống với trên window, bạn chỉ cần mở terminal lên, chọn đường dẫn đến thư mục chứa project và chạy lệnh:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel first_project "5.4.*"

4. Chạy thử Laravel 5.4

Để khởi chạy laravel 5.4 trước tiên bạn cần vào thư mục first_project vừa được tạo:

cd first_project

Tiếp theo bạn chạy lệnh sau:

php artisan serve

ok giờ mở trình duyệt lên và gõ vào đường link http://localhost:8000/ để xem kết quả nào.

Thanh cong
Chúc các bạn thành công và nhớ active windows nhé :D

Tag: laravel PHP nâng cao