Giới thiệu về Docker: Hiểu và bắt đầu với công nghệ container hóa

Post on: 2024-04-17 09:50:28 | in Docker
Giới thiệu về Docker: Hiểu và bắt đầu với công nghệ container hóa
Docker là một nền tảng container hóa cho phép đóng gói ứng dụng và tất cả các phụ thuộc của chúng vào các container duy nhất, giúp di chuyển và chạy ứng dụng một cách dễ dàng và nhất quán trên nhiều

Giới thiệu Docker đã thay đổi cách chúng ta phát triển, triển khai và quản lý ứng dụng. Với công nghệ container hóa linh...