Hướng dẫn học CSS

Post on: 2016-09-22 11:41:16 | in CSS
Hướng dẫn học CSS
CSS là một ngôn ngữ mô tả kiểu trình bày của một tài liệu HTML (hoặc XML), cách các yếu tố phải được xuất trên màn hình.Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn

Khái niệm về css CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets hay ngôn ngữ định kiểu theo tầng được dùng để miêu...