Hướng dẫn học CSS

Post on: 2016-09-22 11:41:16 | in: CSS
CSS là một ngôn ngữ mô tả kiểu trình bày của một tài liệu HTML (hoặc XML), cách các yếu tố phải được xuất trên màn hình.Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn

Khái niệm về css

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets hay ngôn ngữ định kiểu theo tầng được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML.

CSS mô tả cách các phần tử HTML sẽ được hiển thị trên màn hình hoặc các phương tiện khác

CSS giúp tiết kiệm rất nhiều công việc. Nó có thể kiểm soát bố trí của nhiều trang web cùng một lúc.

Tại sao sử dụng CSS?

CSS được sử dụng để xác định phong cách cho trang web của bạn, bao gồm cả việc thiết kế, bố trí và các biến thể trong màn hình cho các thiết bị khác nhau và kích cỡ màn hình.

CSS có thể giải quyết một số vấn đề

HTML được tạo ra để mô tả nội dung của một trang web, như:

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

Khi thẻ như <font> và các thuộc tính màu sắc được thêm vào các đặc điểm kỹ thuật HTML 3.2, nó bắt đầu một cơn ác mộng cho các nhà phát triển web. Phát triển các trang web lớn, nơi mà các phông chữ và màu sắc thông tin đã được thêm vào mỗi trang duy nhất, đã trở thành một quá trình lâu dài và tốn kém.

Để giải quyết vấn đề này, World Wide Web Consortium (W3C) tạo ra CSS.

CSS loại bỏ các kiểu định dạng từ các trang HTML!

Các định nghĩa phong cách thường được lưu trong file .css bên ngoài.

Với một tập tin kiểu dáng bên ngoài, bạn có thể thay đổi giao diện của toàn bộ trang web bằng cách thay đổi chỉ là một tập tin!

Đây là bài đầu tiền trong serie về css mong các bạn ủng hộ và góp ý. Thank all

Trang tham khảo: w3schools.com
Tag: css