Hướng dẫn cách rewrite URL trong Codeigniter

Post on: 2016-09-20 10:58:43
 Hướng dẫn cách rewrite URL trong Codeigniter
Làm thế nào để viết lại đường dẫn trong Codeigniter (Rewrite URL). Chức năng này khá quan trọng khi làm web bởi vì nó thân thiện với người dùng và tốt cho SEO.

Tìm hiểu Route trong Codeigniter Mọi thứ liên quan đến  Rewrite URL trong Codeigniter  đều nằm trong file application/config/routes.php, bạn mở file...