Xem trước của tài liệu PDF, DOC, EXCEL trên web bằng url của tài liệu

Post on: 2018-11-08 23:20:59 | in Laravel
Xem trước của tài liệu PDF, DOC, EXCEL trên web bằng url của tài liệu
Để xem trước của tài liệu word, pdf, excel trên web có một dịch vụ tuyệt vời mà Google Documents cung cấp được gọi là Google Docs.

Để xem trước của tài liệu word, pdf, excel trên web có một dịch vụ tuyệt vời mà Google Documents cung cấp được gọi là Google Docs...

[HTML cơ bản] Thẻ tạo danh sách trong HTML

Post on: 2016-09-20 10:45:12 | in HTML
[HTML cơ bản] Thẻ tạo danh sách trong HTML
Để khai báo một danh sách trong tài liệu HTML ta sử dụng thẻ tạo danh sách, có ba kiểu danh sách.

Tiếp theo, trong chuỗi bài về các thẻ nằm trong phần nội dung của trang web ta tìm hiểu các thẻ tạo danh sách trong HTML. Danh sách...

[HTML cơ bản] Thẻ tạo liên kết trong HTML

Post on: 2016-09-19 11:51:52 | in HTML
[HTML cơ bản] Thẻ tạo liên kết trong HTML
Thẻ liên kết là một phần quan trọng trong HTML hỗ trợ người đọc tài liệu truy cập một tài liệu khác, cách sử dụng thẻ liên kết trong HTML.

Sau bài  các thẻ định dạng chữ và văn bản, chúng ta vẫn sẽ tìm hiều một phần quan trọng nằm trong nội dung của tài liệu...

[HTML cơ bản] Các thẻ định dạng chữ và văn bản trong HTML

Post on: 2016-09-14 11:12:49 | in HTML
[HTML cơ bản] Các thẻ định dạng chữ và văn bản trong HTML
Các thẻ giúp định dạng, trang trí chữ viết/văn bản trong HTML thẻ tiêu đề, thẻ định dạng chữ viết, màu chữ, cỡ chữ, căn lề...

Sau khi đọc qua bài các thẻ khai báo cơ bản trong HTML chúng ta đã tìm hiểu xong về cặp thẻ <head>. Tiếp theo với bài...

[HTML cơ bản] Các thẻ khai báo cơ bản trong HTML

Post on: 2016-09-14 14:00:44 | in HTML
[HTML cơ bản] Các thẻ khai báo cơ bản trong HTML
Các thẻ khai báo thông tin website cơ bản, các thuộc tính cơ bản trong thẻ, cách viết các thẻ căn bản trong html.

Qua bài trước chúng ta đã biết cấu trúc một tài liệu HTML gồm bốn phần chính, một trong số đó là thẻ khai báo...

[HTML cơ bản] Cấu trúc tài liệu website bằng HTML

Post on: 2016-09-14 14:00:37 | in HTML
[HTML cơ bản] Cấu trúc tài liệu website bằng HTML
Cấu trúc tài liệu website bằng HTML bao gồm các thẻ !DOCTYPE, thẻ html, thẻ head và thẻ body.

Một tài liệu website bằng HTML gồm bốn phần chính sau đây: Thẻ khai báo loại tập tin/tài liệu <!DOCTYPE>. Thẻ đóng và...

[HTML cơ bản] HTML là gì và tầm quan trọng của nó

Post on: 2016-09-21 15:51:48 | in HTML
[HTML cơ bản]  HTML là gì và tầm quan trọng của nó
HTML là nền tảng quan trọng trên mọi trang web. Bài này sẽ giúp ta biết khái niệm HTML là gì?

HTML là thành phần cơ bản của mọi trang web. Dù trang web được viết bằng ngôn ngữ gì nhưng nếu muốn hiển thị nội dung lên...

Hướng dẫn tự học HTML cơ bản

Post on: 2016-09-20 10:49:02 | in HTML
Hướng dẫn tự học HTML cơ bản
HTML cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Học HTML để tạo tài liệu website đơn giản.

Khi nói đến thiết kế web thì hai nền tảng quan trọng nhất là HTML và CSS, dù bạn là người chuyên nghiệp hay mới bắt đầu...