[HTML cơ bản] Các thẻ khai báo cơ bản trong HTML

Post on: 2016-09-14 14:00:44 | in: HTML
Các thẻ khai báo thông tin website cơ bản, các thuộc tính cơ bản trong thẻ, cách viết các thẻ căn bản trong html.

Qua bài trước chúng ta đã biết cấu trúc một tài liệu HTML gồm bốn phần chính, một trong số đó là thẻ khai báo thông tin website <head>. Cặp thẻ này sẽ có nhiệm vụ khai báo thông tin tài liệu website như tên tài liệu, tên tác giả, mô tả, khai báo CSS, khai báo Javascript,… Bài này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu những phần cơ bản mà tài liệu HTML nào gần như cũng dùng tới

Tên tài liệu với cặp thẻ <title>

Cặp thẻ <title></title> có tác dụng khai báo tên tài liệu web. Nội dung trong cặp thẻ này sẽ hiện thị nằm như trong hình dưới. Thẻ <title> là thẻ duy nhật trong nhóm này có thể hiện thị cho người xem thấy trực tiếp nội dung bên trong thẻ.

Vị trí hiện thị thẻ title

Khai báo dữ liệu với thẻ <meta>

Thẻ <meta> có mục đích khai báo các dữ liệu trong tài liệu web HTML như mô tả, từ khóa, tên tác giả, bảng mã ký tự sử dụng,…

Thẻ <meta> luôn được đi kèm với ít nhật một thuộc tính như charset, name, content . . .

Thuộc tính charset có nhiệm vụ khai báo cho trình duyệt biết bảng mã ký tự bên trong tài liệu là gì? Như ví dụ dưới bảng mã ký tự là UTF-8

<meta charset="utf-8" />

Thuộc tính name và content  hai thuộc tính này thường đi cùng nhau trong đó thuộc tính content sẽ thiết lập nội dung cho thuộc tính name.

<meta name="author" content="hihihaha" /> 

Thuộc tính name là thuộc tính có sẵn ví dụ:

- author: Khai báo tên tác giả của tài liệu.
- description: Khai báo phần mô tả của tài liệu phần này sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm của google.
- keyword: Khai báo từ khóa của tài liệu phục vụ cho SEO.

Trong cặp thẻ <head></head> của chúng ta còn có một số khai báo CSS, khai báo Javascript như dưới.

<link href="duong-dan-den-file-css" rel="stylesheet">
<script src="duong-dan-den-file-css"></script>

Để xem được nội dung của các thẻ khai báo cơ bản này bạn có thể phải chuột và chọn xem mã nguồn trang nhé.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về các thẻ khai báo thông tin website rồi đó, mọi thắc mắc và gọp ý các bạn để ở phần comment bên dưới nhé.

Tag: html cơ bản HTML5