[HTML cơ bản] Cách soạn thảo trang HTML

Post on: 2016-09-20 15:14:30 | in: HTML
Soạn thảo trang HTML là tạo ra một văn bản, một tập tin HTML sử dụng các trình soạn thảo như Notepad++, Notepad.

Việc soạn thảo trang HTML thường dùng một số chương trình soạn thảo (editor) giúp cho người lập trình được dễ ràng như Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, CoffeeCup HTML Editor... 

Tuy nhiên, đối với việc học HTML, chúng ta nên dùng một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc Notepad++

Theo mình sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản là một cách tốt để học HTML.

Cách soạn thảo văn bản HTML bằng Notepad:

Thực hiện theo bốn bước dưới đây để tạo ra trang web đầu tiên của bạn với Notepad.

- Mở file Notepad lên: Bằng cách vào nút Start chọn mục All Programs và chọn mục Accessories và chọn Notepad hoặc mở màn hình Start (biểu tượng cửa sổ ở phía dưới bên trái trên màn hình của bạn). Gõ Notepad.

- Viết một đoạn mã HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>

notepad

- Lưu file với đuôi .html hoặc .htm

saveas-html- Chạy file trên trình duyêt của bạn.

chạy file html trên trình duyệt

Vậy  là mình đã hướng dẫn các bạn cách soạn thảo một tài liệu HTML và chạy nó rồi đó! Chắc không ai cần phải đọc cái này nhỉ :v

Tag: html cơ bản