Cài đặt Laravel với composer

Post on: 2016-08-13 10:41:47 | in: Laravel
Laravel là một framework được khá nhiều nhà phát triển web yêu thích và sử dụng. Sau đây là các bước cài framework laravel với composer.
Để thực hiện cài đặt Laravel chúng ta thực hiện các bước sau:

B1 : Download source laravel trên github

Vào trang https://github.com/laravel/laravel download source về

B2 : Copy source vào htdocs

B3 : Vào website Composer để download Composer 

Vào trang https://getcomposer.org/download để download bản mới nhất vào thời điểm 21/07/2016 là 1.2.0

B4 : Copy file composer.phar vào thư mục gốc của source Laravel

B5 : Tạo biến môi trường cho php

tạo biến môi trường

Chuột phải vào This PC chọn Properties, chọn Advanced system settings, chọn Environment Variables ...
Ở phía trên bạn chọn TEMP, phía dưới chọn Path chọn edit
Nếu win 10 bạn chọn new và thêm đường dẫn C:\Xampp\php\ nếu không thêm ;C:\Xampp\php\ vào phần cuối

B6 : Quay lại thư mục Laravel sử dụng tổ hợp phím

Shift + Chuột phải > Open Command Window Here
Gõ đoạn mã kiểm tra composer đã tồn tại chưa lên cmd :

php composer.phar

cài đặt Laravel với composer

B7: Tiến hành cài đặt laravel (download thư viện Laravel)

Yêu cầu phải có tài khoản Github nếu yêu cầu Với lệnh :

php composer.phar install

cài đặt Laravel với composer

Chờ đợi khoảng 5p nhé các bạn!

Tag: laravel PHP nâng cao