Type enum trong mysql là gì?

Post on: 2023-04-03 23:38:11 | in 10 vạn câu hỏi vì sao
Type enum trong mysql là gì?
Trong MySQL, ENUM là một kiểu dữ liệu cơ sở dữ liệu được sử dụng để giới hạn giá trị có thể được lưu trữ trong một cột.

Các giá trị được liệt kê và chỉ định khi tạo bảng, và các giá trị được lưu trữ trong cột phải là một trong...