Hướng dẫn chuyển hướng http sang https

Post on: 2018-09-17 00:01:22 | in Server
Hướng dẫn chuyển hướng http sang https
Khi website của bạn đã được cấu hình sử dụng SSL(https) thì lúc này những truy cập của người dùng vào website cần được ép buộc chuyển sang https. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình file .

1. Đối với hosting Linux & Cpanel/DirectAdmin. Để thực hiện bạn vui lòng thêm đoạn code bên dưới vào file .htaccess   RewriteEngine...

Htaccess và các vấn đề liên quan

Post on: 2018-08-10 23:46:43 | in Server
Htaccess và các vấn đề liên quan
Thông thường để cấu hình cho Server Linux thì ta phải có kiến thức về quản trị mạng Linux, điều này đôi khi gây khó khăn cho các lập trình viên. Vậy có cách nào khắc phục vấn đề này mà không cần

Ở Server có một file đặc biệt tên là .htaccess, file này có nhiệm vụ khai báo cấu hình cho các folder kể từ folder mà...