[Laravel + Crawl] Lấy dữ liệu sachvui.com với Laravel và Goutte

Post on: 2020-11-04 00:59:02 | in: Crawl
Hôm nay mình sẽ thử lấy dữ liệu từ trang sachvui.com các bạn có hứng thú thì cùng tìm hiểu nhé.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài đặt Goutte + Larave và lấy thử dữ liệu bài sau mình sẽ lấy dữ liệu lưu vào database và lưu sách nhé.

Trước tiên chúng ta cần phải cài Laravel, hiện tại Laravel 8 đã ra nên chúng ta dùng luôn để trải nghiệm nhé.

Cách cài laravel các bạn vào đây: https://laravel.com/docs/8.x

Sau khi cài đặt thành công laravel chúng ta cài Goutte:

composer require fabpot/goutte

Chờ cài đặt xong chúng ta kiểm tra thử xem Gouttle đã hoạt động chưa

Copy đoạn code này vào trong routes/web.php

Route::get('/', function() {
    $crawler = Goutte::request('GET', 'https://sachvui.com/the-loai/tat-ca.html');
    $crawler->filter('.tieude')->each(function ($node) {
        dump($node->text());
    });
    return view('welcome');
});

Ok chạy web nếu được như này là thành công nhé

Ok bài sau mình sẽ tiếp tục lấy sách và lưu vào database.

Tag: laravel PHP nâng cao sachvui Cào dữ liệu