Tìm hiểu các câu lệnh cơ bản của git

Post on: 2023-03-22 10:57:42 | in: Git
Git là một hệ thống quản lý mã nguồn phổ biến được sử dụng để quản lý các dự án phần mềm và phát triển các tính năng mới.

Hệ thống này cho phép bạn lưu trữ, quản lý và theo dõi các thay đổi trên mã nguồn của dự án. Dưới đây là các câu lệnh Git cơ bản và cách sử dụng chúng.

 • Giả sử bạn đang làm việc trên một dự án mã nguồn mở trên GitHub và bạn muốn sao chép mã nguồn của dự án vào máy tính của mình để làm việc trên đó.

 • Bắt đầu bằng việc sao chép kho lưu trữ Git vào máy tính của bạn bằng câu lệnh "git clone [URL kho lưu trữ]". Ví dụ: "git clone https://github.com/user/repo.git".

 • Sau khi sao chép kho lưu trữ thành công, hãy sử dụng câu lệnh "git status" để xem trạng thái của các tệp trong kho lưu trữ.

 • Bây giờ, bạn có thể tạo một nhánh mới để làm việc trên đó bằng câu lệnh "git branch [tên nhánh]". Ví dụ: "git branch feature-branch".

 • Chuyển sang nhánh mới vừa tạo bằng câu lệnh "git checkout [tên nhánh]". Ví dụ: "git checkout feature-branch".

 • Thực hiện các thay đổi của bạn trên nhánh mới.

 • Sau khi hoàn thành các thay đổi của bạn, sử dụng câu lệnh "git add [tên tệp hoặc thư mục]" để thêm tệp hoặc thư mục mới vào chỉ mục theo dõi của Git.

 • Tiếp theo, sử dụng câu lệnh "git commit -m '[thông điệp commit]'" để tạo một bản ghi mới với thông điệp commit được chỉ định. Ví dụ: "git commit -m 'Added new feature'".

 • Tiếp tục làm việc trên nhánh của bạn cho đến khi bạn hoàn thành các tính năng mới của mình.

 • Sau đó, sử dụng câu lệnh "git push" để đẩy các thay đổi của bạn lên kho lưu trữ từ xa.

 • Nếu bạn muốn đồng bộ hóa phiên bản của mình với phiên bản mới nhất của kho lưu trữ từ xa, hãy sử dụng câu lệnh "git pull" để tải xuống các thay đổi mới nhất và trộn chúng với phiên bản hiện tại của bạn.

Trên đây là các câu lệnh Git cơ bản mà bạn có thể sử dụng để quản lý và làm việc với mã nguồn của dự án trên GitHub. Tuy nhiên, việc sử dụng các câu lệnh này chỉ là bước đầu tiên trong việc quản lý mã nguồn của dự án của bạn.

Để tận dụng tối đa Git và GitHub, bạn cần phải học cách sử dụng các tính năng khác như nhánh, pull requests, merge, rebase, cherry-pick, conflict resolution,... để giúp công việc phát triển của bạn được dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về các câu lệnh Git cơ bản và cách sử dụng chúng để quản lý mã nguồn của dự án trên GitHub. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này, hãy để lại bình luận để chúng ta có thể trao đổi thêm. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!