Tạo Vhost đơn giản với Nginx trên ubuntu

Post on: 2018-03-12 23:22:14 | in nginx
Tạo Vhost đơn giản với Nginx trên ubuntu
Tạo Vhost đơn giản với Nginx trên ubuntu một cách nhanh chóng và đơn giản.

Mình sẽ không giải thích Vhost là gì và cũng không giới thiệu Nginx là gì bạn nào muốn biết có thể...