[HTML cơ bản] HTML là gì và tầm quan trọng của nó

Post on: 2016-09-21 15:51:48 | in: HTML
HTML là nền tảng quan trọng trên mọi trang web. Bài này sẽ giúp ta biết khái niệm HTML là gì?

HTML là thành phần cơ bản của mọi trang web. Dù trang web được viết bằng ngôn ngữ gì nhưng nếu muốn hiển thị nội dung lên trình duyệt thì vẫn sẽ phải sử dụng đến HTML, vậy HTML là gì?

HTML Là gì?

HTML là một là một ngôn ngữ được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML đã trở thành một chuẩn internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì.

- HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language.

- Một ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các thẻ đánh dấu.

- Tài liệu HTML được mô tả bằng các thẻ HTML.

- Mỗi thẻ HTML mô tả nội dung tài liệu khác nhau.

Một tài liệu HTML nhỏ

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
Xem code

Giải thích ví dụ

- Các  <!DOCTYPE html> chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu HTML5

- Các văn bản giữa  <html> và  </html> mô tả một tài liệu HTML

- Các văn bản giữa <head>và </head> cung cấp thông tin về tài liệu

- Các văn bản giữa <title> và <title> cung cấp một tiêu đề cho tài liệu

- Các văn bản giữa <body> và </body> mô tả nội dung trang có thể nhìn thấy

- Các văn bản giữa <h1> và </h1>  mô tả một nhóm 

- Các văn bản giữa <p> và  <p> mô tả một đoạn văn

Thẻ HTML

Thẻ HTML là các từ khóa (tên thẻ) được bao quanh bởi các dấu ngoặc nhọn:

<tagname>content goes here...</tagname>

- Thẻ HTML thông thường đi theo cặp như <p> và </p>

- Thẻ đầu tiên trong một cặp là bắt đầu từ khóa, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc

- Các từ khóa kết thúc được viết như từ khóa bắt đầu, nhưng với một dấu gạch chéo chèn vào trước tên thẻ

Trình duyệt web

Mục đích của một trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari) là để đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng.

Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định làm thế nào để hiển thị các tài liệu:

View in Browser

Cấu trúc trang HTML

Dưới đây là một hình dung của một cấu trúc trang HTML:

Cấu trúc trang html

Khu vực (khu vực màu trắng) được hiển thị bởi trình duyệt.

Tổng kết

Trên đây là tóm tắt cơ bản về ngôn ngữ  html, đây cũng là bài mở đầu trong cho serie bài viết về ngôn ngữ html gồm 2 phần chính:

- Kiến thức cơ bản về html.
- Kết hợp với css và javascript chúng ta sẽ tạo ra một trang html đơn giản.

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi rất mong được sự đóng góp.
Trang tham khảo: w3schools.com

Tag: html cơ bản HTML5