[PHP cơ bản] Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP

Post on: 2016-09-22 15:53:06 | in: PHP
PHP là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới, 1/3 số website trên thế giới được viết bằng ngôn ngữ ngày.

Hiện nay 1/3 số website trên thế giới được viết bằng PHP, các nền tảng lớn như WordPress, Facebook, Yahoo đều được phát triển bằng PHP. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về PHP ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới này nhé.

                                         gioi-thieu-ve-ngon-ngu-lap-trinh-php

Lịch sử phát triển của PHP

PHP được tạo ra năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf, trải qua quá trình phát triển từ PHP/FI, PHP 3, PHP 4, PHP 5 với sự đóng góp của cộng động phiển bản mới nhất PHP 7 được kỳ vọng sẽ lấp đầy những khiếm khuyết của PHP ở phiên bản hiện tại.

Ngôn ngữ lập trình php là gì?

PHP là viết tắt Hypertext Preprocessor một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở chạy ở phía server. PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến và được ưa chuộng nhất thế giới nhờ tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp dễ học...

Một file PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript, và mã PHP

Mã PHP được thực thi trên máy chủ, và kết quả được trả về cho trình duyệt như bằng HTML.

Một file PHP có phần mở rộng ".php"

Cú pháp và ứng dụng đầu tiên của ngôn ngữ PHP

PHP chỉ phân tích các đoạn mã nằm trong những dấu giới hạn của nó các mã nằm ngoài sẽ không được xử lý. Các dấu thường được dùng tương ứng với mở và đóng,  Ví dụ ứng dụng đầu tiên "Hello World".

<html>
  <head>
  <title>Tuhocweb.com</title>
  </head>
  <body>
    <?php echo "Hello World";?>
  </body>
</html>

PHP có thể làm gì?

- Tạo ra nội dung trang năng động.

- Tạo ra, mở, đọc, viết, xóa, và đóng tập tin trên máy chủ.

- Thu thập dữ liệu mẫu.

- Gửi và nhận các tập tin cookie.

- Thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn.

- Sử dụng để kiểm soát truy cập người dùng.

- Mã hóa dữ liệu.

Với PHP bạn không giới hạn để HTML là đầu ra. Bạn có thể đê hình ảnh làm đầu ra, file PDF, và các phim Flash. Bạn cũng có thể ra bất kỳ văn bản, chẳng hạn như XHTML và XML.

Tại sao nên sử dụng ngôn PHP?

- PHP chạy trên các nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, vv).

- PHP tương thích với hầu như tất cả các máy chủ sử dụng ngày nay (Apache, IIS, vv).

- PHP hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu.

- PHP là miễn phí. Tải về nó từ nguồn PHP chính thức: www.php.net.

- PHP là dễ dàng để tìm hiểu và chạy hiệu quả ở phía máy chủ.

Tổng kết

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về ngôn ngữ lập trình PHP, để bắt đầu vào bài học về PHP cơ bản chúng ta cần phải có một sự hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, JAVASCRIPT. Từ bài sau chúng ta sẽ chạm đến khái niệm về những toán tử trong PHP.

Tag: php cơ bản