Tạo chức năng đăng ký và đăng nhập người dùng sử dụng make:auth Laravel 5.4

Post on: 2017-11-25 13:14:34 | in Laravel
Tạo chức năng đăng ký và đăng nhập người dùng sử dụng make:auth Laravel 5.4
Đối với hầu hết các dự án sẽ cần tạo một chức năng năng đăng ký và đăng nhập cho người sử dụng. Chức năng này có thể khá phức tạp, thật may là Laravel đã hỗ trợ chúng ta hết chỉ cần gõ

Tiếp theo bài Hướng dẫn cài đặt và chạy thử laravel 5.4 trên môi trường local hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo...

Giới thiệu và cài đặt composer đơn giản cho người mới bắt đầu

Post on: 2017-11-07 01:24:51 | in Composer
Giới thiệu và cài đặt composer đơn giản cho người mới bắt đầu
Composer là bộ thư viện trung gian để quản lý các thư viện bên ngoài mà các thư viện này được tích hợp trong dự án của chúng ta.

1. Khái niệm - PHP có nhiều thư viện hay và tiện dụng, nhưng khi tích hợp hoặc cập nhật nhiều thư viện vào dự án thì rất...

Hướng dẫn cài đặt và chạy thử Laravel 5.4 đơn giản trên local

Post on: 2017-11-07 01:27:33 | in Laravel
Hướng dẫn cài đặt và chạy thử Laravel 5.4 đơn giản trên local
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và chạy thử Laravel 5.4 trên local, về cơ bản thì các phiên bản từ 5.0 đều cài giống nhau :D

1. Yêu cầu về máy chủ Máy cài PHP phiên bản >= 5.6.4 Mở các extension cần thiết như sau : - OpenSSL PHP Extension - PDO PHP Extension -...

Hướng dẫn xây dựng website hoàn chỉnh với Framework Laravel

Post on: 2017-09-27 01:02:33
Hướng dẫn xây dựng website hoàn chỉnh với Framework Laravel
Framework laravel là một framework PHP, với cấu trúc đơn giản, cú pháp dễ sử dụng thật không khó để nó trở thành môt framework phổ biến nhất hiện nay. Hãy cũng tuhocweb.com tìm hiểu về framework này nào.

Giới thiệu về framework Laravel Laravel là một PHP framework  mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell nhắm vào...

Làm website đa ngôn ngữ bằng Laravel 5.4

Post on: 2017-08-15 02:34:39 | in Laravel
Làm website đa ngôn ngữ bằng Laravel 5.4
Làm website đa ngôn ngữ với Laravel 5.4 đơn giản và hiệu quả, đây là cách mình tìm hiểu trên mạng và thực hành mong mọi người đóng góp nhé!

Bài này mình sẽ không giới thiệu về Laravel mà tập trung vào thực hành với 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng...

[PHP cơ bản] Vòng lặp trong PHP

Post on: 2016-12-03 01:34:44 | in PHP
[PHP cơ bản] Vòng lặp trong PHP
Vòng lặp là một mã lệnh cho phép chương trình thực hiện lặp lại nhiều lần đến khi thỏa một điều kiện nào đó.

Các bạn vẫn còn nhớ về cấu trúc rẽ nhánh và các vòng lắp if...else, switch case trong PHP chứ? Nếu ai đã quên...

Biểu thức điều kiện trong PHP

Post on: 2016-11-09 00:51:46 | in PHP
Biểu thức điều kiện trong PHP
Biểu thức điều kiện là tập hợp các câu điều kiện để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Trong PHP có các câu lệnh IF, IF...ELSE, IF...ELSE IF, SWITCH.

Sau khi tìm hiểu về các toán tử trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một thành phần quan trọng nữa trong...

[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP

Post on: 2016-10-08 22:51:45 | in PHP
[PHP cơ bản] Tìm hiểu về toán tử trong PHP
Toán tử trong PHP là những thành phần cơ bản nhất, nó gồm 7 loại: toán tử số học, so sánh, gán, logic, điều kiện, chuỗi và toán tử mảng.

Sau khi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP qua bài kiểu dữ liệu trong PHP, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử...

[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP

Post on: 2016-09-27 16:18:26 | in PHP
[PHP cơ bản] Kiểu dữ liệu trong PHP
Các kiểu dữ liệu trong PHP bao gồm kiểu số nguyên, số thực, kiểu mảng, kiểu boolean, kiểu mảng, kiểu đối tượng, kiểu null và resource.

Như đã nói trong bài hằng và biến trong PHP bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong PHP. PHP hỗ...

[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP

Post on: 2016-09-27 15:24:56 | in PHP
[PHP cơ bản] Biến và hằng trong PHP
Biến và hằng là những kiến thức nền tảng của mọi ngôn ngữ lập trình trong đó có PHP. Bài này sẽ giúp bạn hiểu hơn về biến và hằng trong PHP.

Sau những bài hướng dẫn cài đặt và giới thiệu về PHP, từ bài này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những kiến thức đầu...

Trang 2 / 4  Trước1234Sau