[Golang cơ bản] Các loại dữ liệu cơ bản trong golang

Post on: 2023-03-29 00:12:59 | in Golang
[Golang cơ bản] Các loại dữ liệu cơ bản trong golang
Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Golang bao gồm số nguyên, số thực, chuỗi, boolean, mảng, slice, map, struct và con trỏ.

Tổng quan Golang là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh, có nghĩa là mỗi biến có một kiểu. Golang có một vài kiểu dữ...

[Golang cơ bản] Giới thiệu về Golang

Post on: 2023-03-23 00:40:43 | in Golang
[Golang cơ bản] Giới thiệu về Golang
Giới thiệu về Golang (Go) - một ngôn ngữ lập trình có hiệu suất và hiệu quả về thời gian chạy tương đương với C / C ++.

Tổng quan Đây là bài hướng dẫn đầu tiên giúp bạn làm quen với ngôn ngữ GOLANG. Go là một ngôn ngữ lập trình...

Design Pattern là cái gì mà đi phỏng vấn đâu đâu cũng hỏi?

Post on: 2020-05-20 00:02:49 | in Design Pattern
Design Pattern là cái gì mà đi phỏng vấn đâu đâu cũng hỏi?
Design Pattern là gì? Tại sao đi phỏng vấn hay được hỏi về design pattern? Hãy cũng mình tìm hiểu về nó nhé.

Design patterns là tập các giải pháp cho cho vấn đề phổ biến trong thiết kế các hệ thống máy tính. Đây là tập các...

Cộng và trừ ngày và thời gian trong PHP

Post on: 2020-04-12 23:14:18 | in PHP
Cộng và trừ ngày và thời gian trong PHP
Trong một dự án gần đây, tôi thấy cần phải kiểm tra xem các hàng trong cơ sở dữ liệu đã hơn 6 giờ chưa. Vì vậy, đây là cách thêm và trừ ngày và thời gian trong PHP.

Điều này thêm 2 ngày vào ngày hiện tại $date = date('Y-m-j'); $newdate = strtotime ( '+2 day' , strtotime ( $date ) ) ; $newdate = date (...

[PHP cơ bản] Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Post on: 2019-05-07 23:33:05 | in PHP
[PHP cơ bản] Các hàm xử lý chuỗi trong PHP
Dữ liệu hiển thị trên các website luôn ở dạng chuỗi, vì thế việc xử lý chuỗi trong PHP rất là quan trọng nếu bạn nắm vững và xử lý nhuần nhuyễn.

Bên dưới đây là một số hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng, tuy nhiên chúng ta cần hiểu một số quy tắc trong chuỗi...

[PHP cơ bản] Chuỗi (String) trong PHP

Post on: 2019-05-02 23:34:13 | in PHP
[PHP cơ bản] Chuỗi (String) trong PHP
Chuỗi là dãy các ký tự như "PHP co ban tai tuhocweb.com".

Dưới đây là ví dụ về các chuỗi hợp lệ trong PHP. $string_1 = "Day la vi du mot chuoi trong PHP"; $string_2 = "Hoc PHP co ban tai...

Bug cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/li

Post on: 2019-04-02 23:16:16 | in Bug
Bug cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/li
cURL error 77: error setting certificate verify locations: CAfile: C:\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt CApath: none (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)

Để fix bug này các bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây: Nếu bạn đang sử dụng máy chủ XAMPP, tìm đến file php.ini trong C: \...

Hướng dẫn chuyển hướng http sang https

Post on: 2018-09-17 00:01:22 | in Server
Hướng dẫn chuyển hướng http sang https
Khi website của bạn đã được cấu hình sử dụng SSL(https) thì lúc này những truy cập của người dùng vào website cần được ép buộc chuyển sang https. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình file .

1. Đối với hosting Linux & Cpanel/DirectAdmin. Để thực hiện bạn vui lòng thêm đoạn code bên dưới vào file .htaccess   RewriteEngine...

Htaccess và các vấn đề liên quan

Post on: 2018-08-10 23:46:43 | in Server
Htaccess và các vấn đề liên quan
Thông thường để cấu hình cho Server Linux thì ta phải có kiến thức về quản trị mạng Linux, điều này đôi khi gây khó khăn cho các lập trình viên. Vậy có cách nào khắc phục vấn đề này mà không cần

Ở Server có một file đặc biệt tên là .htaccess, file này có nhiệm vụ khai báo cấu hình cho các folder kể từ folder mà...

Tìm hiểu về Migrations trong Laravel

Post on: 2018-03-28 23:51:34 | in Laravel
Tìm hiểu về Migrations trong Laravel
Chắc hẳn các bạn tìm hiểu về Laravel đều đã một lần nghe đến thuật ngữ Migrations. Migrations trong Laravel giống như một version control của database hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé.

Khái niệm Migrations trong Laravel Migrations trong Laravel giống như một version control của database nó có tác dụng quản lý cũng như lưu trữ...

Trang 2 / 5  Trước12345Sau